Công việc
Các Job đang mở
Dr.JOY - Job
Senior Java Developer
Thu nhập: Up to $1.800
Phạm vi công việc
 • Design, code and test system or product's function after creating
 • Create plan, implement and monitor development progresses
 • Research new technology to apply into current projects
Kỹ năng và kinh nghiệm
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Java (8 or more): 3 years or more
 • Experience in creating basic design
 • Experience in designing Database
 • Ability to make highly maintainable code
 • Object-Oriented Programming
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Spring boot / Spring framework
 • gRPC(Protocol Buffers)
 • Docker
 • Kubernetes
 • MongoDB
Apply
Dr.JOY - Job
Junior Java Developer
Thu nhập: Up to $1.200
Phạm vi công việc
 • Design, code and test system or product's function after creating
Kỹ năng và kinh nghiệm
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Graduated from University, IT or related majors
 • Spring boot / Spring framework
 • 1 year of experience or more
 • Good understanding of OOP
 • Good logical thinking, hard-working, positive attitude, good communication skills
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Experienced with Java development (Java 8 or more)
 • Experienced with web development
 • Ability to make highly maintainable code
 • Mongodb
 • Apache / Tomcat
Apply
Dr.JOY - Job
BrSE cum Project Manager
Thu nhập: Up to $3000
Phạm vi công việc
 • Communicate with Japanese HQ to develop high-quality software design and architecture
 • Applies project management knowledge and uses personal and leadership skills to achieve project success
 • Leads and directs the project planning efforts
 • Selects appropriate processes for the project
 • Develops the team
Kỹ năng và kinh nghiệm
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Experienced in Project Management of at least 5 members: 3 years or above
 • Ability to use Japanese in daily conversation (JLPT N2 equivalent or above)
 • Good team communication
 • Good understanding of Vietnam and Japan's culture and practices
 • Experience creating business application specifications and design documents
 • Strong project management knowledge and leadership
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Spring boot / Spring framework
 • gRPC(Protocol Buffers)
 • Docker
 • Kubernetes
 • MongoDB
Apply
Dr.JOY - Job
Senior Android Developer
Thu nhập: Up to $1.800
Phạm vi công việc
 • Setup environment for development
 • Study requirements, research technology related to project
 • Handle Application Features
 • Writing Unit Test
 • Support & Maintenance (Testing & fixing Bugs)
Kỹ năng và kinh nghiệm
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Experience in Android native development via using Kotlin: 3 years or above
 • Experience in Reactive Programming(RxJava / RxAndroid)
 • Experience with Firebase (FCM)
 • Experience with MVP architecture
 • Experience using Realm
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Experience with Dagger 2
 • Experience inFabric/Crashlytics
 • Code review experience
 • Test code implementation and test execution experience
 • Experience with Cloud service environment (ex: GCP)
Apply
Dr.JOY - Job
Senior Tester/QA
Thu nhập: Up to $1200
Phạm vi công việc
 • Understand and analyse spec, Q&A
 • Create test case, test design, checklist
 • Implement system test
 • Review test case, review test result of members
 • Log bug into Redmine system
 • Coordinate with developer and BrSE to clarify spec, investigate bugs
 • Create test plans
 • Manage, analyse and monitor test result, report result and evaluate product quality before releasing
 • Detailed scope of work will be discussed during interview depends on level of experiences
Kỹ năng và kinh nghiệm
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Experience or knowledge of software testing: 3 years or above
 • QA experience of mobile application or web application: 3 years or above
 • Ability to communicate well in development projects
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Acquired ISTQB (VTB, JSTQB) certificate
 • Experience with quality management or test management
 • Ability to use Japanese in daily conversation
 • Experience in Automation test and operation
 • QA experience of services developed with microservices
Apply
Dr.JOY - Job
Senior IOS Developer/QA
Thu nhập: Up to $1800
Phạm vi công việc
 • Setup environment for development
 • Study requirements, research technology related to project
 • Handle Application Features
 • Writing Unit Test
 • Support & Maintenance (Testing & fixing Bugs)
Kỹ năng và kinh nghiệm
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Experience in iOS native development via using Swift: 3 years or above
 • Experiences with RxSwift developmen
 • Experience with Firebase (FCM)
 • Experience with Layered Architecture
 • Experience in HTTP
 • Experience in Unit test, UI test
 • Experience using Realm
 • Experience using CocoaPods/Carthage
 • Knowledge of Apple Developer Program
 • Ability to make Database planning, requirement definition, development, operation, maintenance
 • Ability to make highly maintainable code
Dr.JOY - Tuyển dụng - Yêu cầu
 • Those who keep up with the latest information by catching up on OS update information
 • Experience with Swinject, or DI related knowledge
 • Environmental construction experience using CircleCI and fastlane
 • Experience with Fabric/Crashlytics
 • Experience with Cloud service environment (ex: GCP)
 • Experience and knowledge of iOS memory management (ARC/MRC)
 • Knowledge and experience of protocol-oriented (POP)
 • Multi-device support using Auto Layout and SizeClass
 • Commit experience of OSS
 • Self-development application released in App store
Apply
Đánh giá
Các tiêu chí đánh giá ứng viên

Mọi ứng viên đều có cơ hội tỏa sáng, làm nổi bật các thế mạnh của bản thân thông qua các tiêu chí được đánh giá như sau:

drjoy.vn

Sự tin tưởng

Chúng tôi tìm kiếm những đồng nghiệp có tính cách trung thực, thẳng thắn, độ tin cậy cao để cùng nhau hợp tác.

drjoy.vn

Tố chất

Chúng tôi đặt câu hỏi để tìm hiểu cách bạn tiếp cận và giải quyết vấn đề. Việc bạn giải quyết nó theo hướng như thế nào chính là điều quan trọng nhất.

drjoy.vn

Sự nhiệt tình (passion), khả năng giao tiếp

Chúng tôi quan tâm đến thái độ và nhiệt huyết của bạn đối với công việc, cách mà bạn làm việc nhóm cùng với đồng đội của mình. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm người giỏi nhất, chúng tôi muốn tìm kiếm người có thể cùng đội nhóm phát triển ở các vai trò khác nhau.

drjoy.vn

Cùng tầm nhìn (Vision)

Chúng tôi mong muốn tìm kiếm ứng viên có cùng tầm nhìn, cùng quan điểm để cùng nhau xây dựng một sản phẩm tốt nhất, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, chúng ta còn là những cộng sự, những người cùng một chiến tuyến.

FAQ
Một số câu hỏi thường gặp
Mọi thông tin của ứng viên đều được quản lý trên hệ thống data của công ty, bạn có thể nộp hồ sơ lần thứ hai cho một vị trí tuyển dụng
Bạn có thể nộp hồ sơ cho nhiều vị trí khác nhau, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích điều này. Chúng tôi tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể
Chuẩn bị thiết bị thông minh để kết nối wifi trong vòng phỏng vấn đầu tiên. Ở vòng phỏng vấn cuối cùng, vui lòng mang theo CMND để làm thủ tục check in tại trụ sở chính công ty