Các Job đang mở
Customer Support_JP N1~$1300

Salary: 1300$

Experience: No experience

Required: Customer Support

Sales Support-JP N2/N1 ( Fulltime)

Salary: Up to $800

Experience: Không yêu cầu kinh nghiệm.

Required: Japanese N2/N1

IT Comtor JP N1/N2~$1400

Salary: Up to $1,400

Experience: Từ 1 năm kinh nghiệm.

Required: Tiếng Nhật N1/N2

Process Quality Assurance PQA ~~~Upto 1800$

Salary: Up to $1,800

Experience: 3 năm.

Required: Process Quality Assurance

Site Reliability Engineer (SRE) ~~~Upto 2000$

Salary: Up to $2,000

Experience: 1 năm.

Required: Site Reliability Engineer

Các tiêu chí đánh giá ứng viên

Mọi ứng viên đều có cơ hội tỏa sáng, làm nổi bật các thế mạnh của bản thân
thông qua các tiêu chí được đánh giá như sau:

Đáng tin cậy

Đáng tin cậy

Chúng tôi tìm kiếm những đồng nghiệp có tính cách trung thực, thẳng thắn, độ tin cậy cao để cùng nhau hợp tác.

Tư duy

Tư duy

Chúng tôi đặt câu hỏi để tìm hiểu cách bạn tiếp cận và giải quyết vấn đề theo nhiều hướng khác nhau.

Nhiệt huyết

Nhiệt huyết

Chúng tôi quan tâm đến thái độ của bạn đối với công việc, cách mà bạn làm việc nhóm, tương tác cùng với đồng đội của mình.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Chúng tôi mong muốn tìm kiếm ứng viên có cùng tầm nhìn, cùng quan điểm để cùng nhau xây dựng một sản phẩm tốt nhất.

Một số câu hỏi thường gặp
Mọi thông tin của ứng viên đều được quản lý trên hệ thống data của công ty, bạn có thể nộp hồ sơ lần thứ hai cho một vị trí tuyển dụng.
Bạn có thể nộp hồ sơ cho nhiều vị trí khác nhau, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích điều này. Chúng tôi tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể.
Chuẩn bị thiết bị thông minh để kết nối wifi trong vòng phỏng vấn đầu tiên. Ở vòng phỏng vấn cuối cùng, vui lòng mang theo CMND để làm thủ tục check in tại trụ sở chính công ty.