Khám sức khỏe định kỳ

20/01/2021

Xuất phát từ việc quan tâm đến đời sống, sức khỏe toàn diện của nhân viên.

Tháng 7 năm 2020, tất cả thành viên Dr.JOY tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ được tổ chức tại bênh viện Medlatec.

Tất cả nhân viên công ty sẽ được tham gia lấy máu xét nghiệm và thực hiện các bước khám chuyên sâu theo các hạng mục mà công ty chi trả.