Sales Support-JP N1~$1000

Salary: 1000$ Fulltime 31/05/2023
Apply now

Scope of work

Mô tả công việc:

 • Tìm kiếm thu thập các dữ liệu được đăng web ngành Y tế
 • Viết báo cáo dự án liên quan cho cấp trên
 • Hỗ trợ phiên dịch tiếng nhật cho các thành viên trong dự án Liên lạc với team Nhật bản

仕事内容:

 • 医療業界のウェブサイトに掲載されているデータを検索および収集する
 • 上司向けに関連プロジェクトのレポートを作成する
 • プロジェクトメンバーの日本語翻訳をサポート日本チームに問い合わせる

Your Skills and Experience

Yêu cầu: 

 • Trình độ tiếng Nhật cao( tương đương N1)
 • Có thể trao đổi công việc với nhân viên người Nhật Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc
 • Có kĩ năng làm việc theo nhóm
 • Sử dụng thành thạo kĩ năng máy tính
 • Có thể sử dụng Microsoft Excel Macr ( ưu tiên có chứng chỉ VBA)
 • Được đào tạo để sử dụng thành tạo selen
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Macro excel, Bizrobo

 

リクエスト:

 • 高いレベルの日本語(N1相当)
 • 日本人スタッフとの交流が可能 勤勉で熱心に仕事に取り組む
 • チームで働く能力
 • コンピュータスキルの熟練した使用
 • Microsoft Excel Macrを使用できる(VBA証明書が望ましい)
 • フォームセレンを使用するように訓練されています
 • マクロエクセル、Bizroboの使用に習熟した方優遇します。

Benefit

 • Lương 23.000.000 VND(gross)
 • Xét tăng lương 2 lần/ năm. Thưởng tết( tháng 13), thưởng quý(4 lần/ năm)
 • Đóng bảo hiểm full lương Bảo hiểm sức khỏe PTI
 • Có cơ hội tham gia các câu lạc bộ của công ty : yoga, tiếng nhật, cầu lông
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được trao đổi làm việc trực tiếp với người nhật,có cơ hội nâng cao khả năng tiếng Nhật

 利点

 • 給与 23.000.000VND(総額)
 • 年2回の昇給も考慮。 テトボーナス(13ヶ月目)、四半期ボーナス(年4回)
 • 給与を全額支払う 保険 PTI
 • ヨガ、日本語、バドミントンなどの会社のクラブに参加する機会があります
 • プロフェッショナルな労働環境、日本人と直接交流して働くことができ、日本語能力を向上させる機会があります。