Process Quality Assurance PQA ~~~Upto 1800$

Salary: 1800$ FullTime 30/06/2024
Apply now

Scope of work

– Lập kế hoạch Kiểm soát, theo dõi, giám sát và báo cáo những vấn đề liên quan đến việc Đảm bảo quy trình dự án; 

– Theo dõi tiến độ dự án đảm bảo theo đúng kế hoạch. Nhắc nhở, cảnh báo Trưởng nhóm dự án và dự án due date của task; 

– Thực hiện Đánh giá nội bộ định kỳ, kiểm tra, nhắc nhở và đảm bảo các quy trình và thủ tục đã được phê duyệt này được áp dụng đúng và chính xác trong nội bộ.

– Thu thập, phân tích số liệu để đánh giá chỉ tiêu chất lượng hàng tuần/hàng tháng của sản phẩm/dự án; 

– Lập báo cáo ngày/tuần/tháng để quản lý và Kiểm soát chất lượng của sản phẩm/dự án phần mềm;  

– Cảnh báo rủi ro và đưa ra biện pháp phòng ngừa trong quá trình phát triển sản phẩm/dự án;

–  Đưa ra những nhận định, đề xuất những phương án cải tiến nhằm mục đích giúp cho quy trình hoạt động tốt hơn; 

– Tham gia vào quá trình xây dựng quy trình, cải tiến quy trình trong nội bộ. 

Your Skills and Experience

[Bắt buộc]

- Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở làm trong các công ty IT

- Có kiến ​​thức về quản trị dự án, quy trình phát triển phần mềm và phương pháp phát triển phần mềm

- Có kiến ​​thức về ISO 27001, ISO 9001 và có khả năng áp dụng vào công việc.

-  Định hướng hoặc yêu thích công việc quản lý chất lượng

- Tư duy logic và chú ý đến chi tiết.

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích thống kê và giám sát số liệu, tài liệu. 

 

[Điểm cộng]

- Có các chứng chỉ ITIL, PQA là một lợi thế.

- Có khả quản lý thời gian, lập kế hoạch, soạn thảo tài liệu.

- Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.

- Kỹ năng, năng lực tư duy, tổ chức triển khai. 

Benefit

- Lương tháng: lên tới 1800 USD/tháng (Gross)

- Tháng lương thứ 13. Tăng lương 1 năm 1 lần + thưởng performance 

- Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt Dr.JOY care

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển